Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, υπήρχε πάντα για να αναβαθμίζει την υπάρχουσα κοινωνική διατηρώντας πάντα υψηλά το επίπεδο των πρόσθετων παροχών, πέραν της κοινωνικής.

Όμως το κράτος που μέχρι σήμερα ''εξοστράκιζε'' την ιδιωτική ασφάλιση δίνοντας μεγάλες συντάξεις και επαρκή ιατρική περίθαλψη αδυνατεί πλέον να συνεχίσει να προσφέρει τις ίδιες παροχές στους πολίτες της.
Η παραπάνω πραγματικότητα εξηγεί γιατί τα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στην Ελλάδα στο 2%, τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος είναι στο 9%.

Το μεγάλο κενό που αφήνει η κοινωνική ασφάλιση μπορεί να καλυφτεί ιδιωτικά και επαρκώς, ανάλογα πάντα με το προφίλ των αναγκών του πελάτη.

Μην διστάσετε παρακαλώ να συζητήσετε μαζί μου για την ασφαλιστική κάλυψη της υγείας σας διότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε για εσάς και την οικογένειά σας καλύψεις με χαμηλό κόστος. Εκδήλωση ενδιαφέροντος.Αν έχετε είδη ασφάλιση υγείας επωφεληθείτε απο την αντικειμενικότητα μας, μάθετε για τα μειονεκτήματα του προγράμματος σας και λάβετε από εμάς έγραφες συστάσεις. Ρωτήστε μας